NATALIA MOROZ

Psychoterapeutka Gestalt

O mnie

Pomagam przetrwać kryzys wywołany wojną i jej liczne konsekwencje. Wspieram w okresie adaptacji w kraju, który udzielił schronienia. Pracuję również z lękiem, napadami paniki, bezradnością, chronicznym zmęczeniem, brakiem energii oraz różnymi objawami psychosomatycznymi: bólami ciała, skurczami mięśni. Jestem przekonana, że dzięki wsparciu każdy może znaleźć wyjście z trudnych sytuacji życiowych, zbudować dla siebie wsparcie i zacząć żyć pełnią życia.

Jak
pracuję?

W swojej pracy wykorzystuję terapię Gestalt, metodę dramatów symbolicznych, inicjacje oraz elementy coachingu. Szanuję mowę ciała i używam jej zarówno do diagnozy, jak i terapii. Pracę z symbolami wykorzystuję jako trafną metodę diagnozy i terapii.

Co jest dla mnie ważne w pracy?

W pracy z pacjentami ważne są dla mnie relacje oparte na zaufaniu, wzajemnym szacunku, otwartości, a także indywidualne podejście do każdej osoby proszącej o pomoc. Dostosowuję metody pracy do potrzeb terapii, rozumiejąc cel, który pacjent chce osiągnąć.

W czym
pomagam?

Pracuję z ludźmi w sytuacjach kryzysowych spowodowanych wojną: ból wynikający z utraty spokojnego życia, utraty statusu społecznego, rozłąki z bliskimi, lęku przed nieznanym, złości, nienawiści, winy ocalałego. Pomagam przetrwać żal po stracie bliskiej osoby, strach przed śmiercią. Wspieram w okresie adaptacji w kraju, który udzielił schronienia: znalezieniu sposobów na adaptację w nowym kraju.

Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi: napady paniki, hipochondria, fobie. Przywracam kontakt ciała z umysłem, który jest potężnym źródłem poczucia całości i jest podstawą samopomocy i samoregulacji. Swoją pracę skupiam na kształtowaniu integralności i samodzielności: samoregulacji i samopomocy.

Wykształcenie

Certyfikaty

Kursy

Międzyregionalny Instytut Terapii i Sztuki Gestalt – Kijów, Ukraina.

Projekt międzynarodowego wsparcia terapeutów Gestalt Ukrainy w czasie wojny. Reagowanie kryzysowe, terapia kryzysowa, samopomoc i samopomoc: od 25.02.2022 do chwili obecnej.

Specjalizacja: „Figura ciała w terapii Gestalt” – 2021-2022 – Kijów, Ukraina

Coroczne intensywne seminarium na temat terapii Gestalt – 2020.2021, Podobovets, Ukraina

Doroczna konferencja naukowo-praktyczna na temat terapii Gestalt – 2020, 2021, Dniepr, Kijów 

Coroczny Festiwal Psychoterapii – 2021, Dniepr, Kijów.

Specjalizacja w psychodramie: „Metody pracy z wyobraźnią jako narzędziem ilustrującym nieświadome pragnienia człowieka, jego fantazje, konflikty, mechanizmy obronne, zasoby, wartości życiowe i scenariusze” – 2019, 2020, 2021 – Moskwa, Rosja

Program specjalistyczny: „Gestalt Coaching” – 2020 – Kijów, Ukraina.

Doświadczenie

Prywatna praktyka psychoterapeutyczna.

Prowadzenie grupowych szkoleń online i kursów.

Prywatnie

Inspiracje i zasoby czerpię z natury, piękna, nowych miejsc i przeżyć. Ogromne znaczenie ma komunikacja z krewnymi, ludźmi o podobnych poglądach. Inspiruje mnie piękno, talent i człowieczeństwo.

Наталія Мороз

Гештальт-психотерапевт

Про мене

Допомагаю пережити кризові стани, які визвані війною та її багаточисельні наслідки. Підтримую в період адаптації в країні, що надала прихисток. Також працюю з тривожністю, панічними атаками, безсиллям, хронічним відчуттям втоми, відсутністю енергії та різними психосоматичними проявами: біль у тілі, зажими м’язів. Я впевнена, що, завдяки підтримці, кожна людина може знайти вихід із складних життєвих обставин, сформувати опору на себе і почати повноцінно жити. 

Як я
працюю

У своїй роботі використовую гештальт-терапію, метод символдрами, ініціації та елементи коучингу. Поважаю мову тіла і використовую ії як для діагностики, так і для терапії. Використовую роботу з символами, як влучний метод діагностики та терапії.

Що для мене важливо на роботі?

В роботі з клієнтами для мене важливі відносини, які засновані на довірі, взаємній повазі, відкритості, а також індивідуальний підхід до кожної людини, що звернулася за допомогою. Я адаптую свої методи роботи до потреб терапії, розуміючи ціль, яку хоче досягти клієнт.

Як я
допомагаю?

Працюю з людьми в кризових станах, що викликані війною: біль втрати мирного життя, втрата соціального статусу, розлука з  близькими людьми, страх невідомості, злість, ненависть, відчуття провини людини, що вижила. 

Допомагаю пережити горе з приводу втрати близької людини, страх смерті.

Підтримую в період адаптації в країні, що дала прихисток: знаходження ресурсу для прийняття нової країни. мови, культури.

Допомагаю людям з тривожними розладами: панічні атаки, іпохондрія, фобії.

Відновлюю контакт тіла з розумом, що є потужним ресурсом для відчуття цілісності. а також є основою самопідтримки та саморегуляції.

Направляю свою роботу на формування цілісності та опори на себе: саморегуляції та самопідтримки.

Освіта

Сертифікати

курси

Міжрегіональний інститут гештальт-терапії та мистецтв – Київ, Україна.

Проект міжнародної підтримки гештальт-терапевтів України під час війни. Кризове реагування, кризова терапія, самодопомога та самопідтримка::  від 25.02.2022 по теперішній час.

Спеціалізація: “Фігура тіла в гештальт-терапії” – 2021-2022 рік – Київ, Україна

Щорічний інтенсивний семінар по гештальт-терапії – 2020,2021 роки,Подобовець. Україна

Щорічна науково-практична конференція з гештальт-терапії – 2020,2021 роки, Дніпро, Київ

Щорічний фестиваль з психотерапії – 2021 рік, Дніпро, Київ.

Спеціалізація з психодрами: “Методи роботи з імагінацією як інструмент для унаочнення несвідомих бажань людини, її фантазій, конфліктів, механізмів захисту, ресурсів, життєвих цінностей та сценаріїв” – 2019, 2020, 2021 роки – Москва, Росія 

Спеціалізована програма: “Гештальт-коучинг” – 2020 рік –  Київ, Україна.

Досвід

Приватна психотерапевтична практика. 

Проведення групових онлайн тренінгів, майстер класів.

Приватно

Черпаю натхнення та ресурс у природі, красі, нових місцях та враженнях. Велике значення має спілкування з близькими та рідними, однодумцями, людьми “по духу”. Мене надихає краса, талант та людяність.