Iwona Borkowska

Psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie certyfikacji

O mnie

Jestem psycholożką, pracuję z osobami dorosłymi. Stale rozwijam swoje umiejętności wspierania pacjentów w procesie zdrowienia poprzez udział w kursach i konferencjach, uczestniczę także w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W mojej pracy opieram się na myśleniu psychodynamicznym.

Kogo
przyjmuję?

Osoby dorosłe chcące lepiej zrozumieć i poznać siebie, doświadczające cierpienia oraz niskiej satysfakcji z życia, borykające się m.in. z obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, niskim poczuciem własnej wartości, poczuciem braku sensu, trudnościami w relacjach, przeżywającymi kryzys w związku, z doświadczeniem żałoby i straty.

Jak
pracuję?

Pracuję w opraciu o podejście psychodynamiczne, wykorzystuję także elementy innych paradygmatów, m.in. CBT, ACT, systemowego oraz terapii pracy z ciałem.

Co jest dla mnie ważne w pracy?

W pracy najważniejsze są dla mnie uważność na drugiego człowieka, otwartość na jego świat i gotowość towarzyszenia mu w tym, co przeżywa. Moim celem jest przede wszystkim zrozumieć pacjenta i pomóc mu w procesie zdrowienia. Jestem głęboko przekonana, że każdy człowiek ma wewnętrzne zasoby, żeby zmienić to, co powoduje cierpienie w jego życiu. A swoje zadanie widzę w tym, by towarzyszyć i pomagać w odnajdowaniu tych zasobów i w ten sposób – towarzyszyć w procesie zmiany.

W czym
pomagam?

Wspieram pacjentów doświadczających trudności związanych z różnymi obszarami codziennego funkcjonowania, m.in. zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami lękowymi, poczuciem braku sensu, trudnościami w budowaniu i utrzymaniu bliskich relacji, doświadczeniem żałoby i straty.

Wykształcenie

Certyfikaty

Kursy

 • Absolwentka psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
 • W trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

 

 • „Trening Prowadzena Rozmów Pomocowych” (nurt systemowy)
 • „Psychoterapeuta terapii akceptacji i zaangażowania”.
 • „Gestalt – sztuka kontaktu” oraz „Podstawy teorii i praktyki klinicznej Gestalt”.
 • „Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej”
 • „Podstawy terapii psychodynamicznej”. 

Doświadczenie

 • Poradnie Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Gnieźnie
 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
 • Oddział Detoksykacyjny z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • Klinika LMC w Poznaniu

Prywatnie

Lubię podróże i poznawanie nowych kultur, przez wiele lat mieszkałam w Azji. Oprócz psychoterapii fascynuje mnie też psychologia pozytywna.