Agnieszka
Garczyk-Korytowska

Pedagog, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji

O mnie

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą systemowym w procesie certyfikacji, terapeutą pedagogicznym, doradcą zawodowym i personalnym.

Jak
pracuję?

Prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz terapię indywidualną, par, rodzinną w nurcie systemowym. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Dodatkowo w pracy wykorzystuję wiedzę z obszaru analizy transakcyjnej (AT) , terapii poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) a także mindfulness i techniki pracy z ciałem, techniki projekcyjne.

Co jest dla mnie ważne w pracy?

W swojej pracy skupiam się na osobie w jej całokształcie i wyjątkowości, na jej emocjach i przeżywaniu siebie i świata. Cenię bardzo rodzaj pomocy opartej na kontakcie z drugim człowiekiem określającym swoje potrzeby i cele.

W czym
pomagam?

 • Wspieram osoby w kryzysie emocjonalnym, z problemami w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji, z obniżonym nastrojem, depresją, CHAD
 • Pracuję z osobami zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi
 • Wspieram osoby doświadczające trudności w relacjach, z problemem niskiej samooceny i poczuciem własnej wartości, spadkiem motywacji
 • Towarzyszę osobom w ich procesie rozwoju i odnajdywania siebie
 • Wspieram rodziców w pełnieniu ich ról rodzicielskich, pracuję z rodzinami chcącymi poprawić jakość komunikacji i zrozumienia w swojej rodzinie, wspieraniu poszczególnych jej członków
 • Pomagam w określeniu własnych predyspozycji zawodowych i wyborze ścieżki edukacyjnej i/lub zawodowej

Wykształcenie

Certyfikaty

Kursy

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” 
 • Studia podyplomowe w zakresie psychologicznego doradztwa personalnego i zawodowego  
 • Studia podyplomowe „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” 
 • Kurs kwalifikacyjny „Terapia pedagogiczna” 
 • Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin WTTS   
 • – Program Wspierania Rodziny

 • Jak pracować z młodzieżą sięgającą po środki uzależniające”

 • Moi rodzice rozwodzą się – formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i jego rodzinie

 • Narzędzia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dla szkolnych specjalistów

 • Interwencja kryzysowa- szkolenie z zakresu zapobiegania depresji, zaburzeniom odżywiania, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym dzieci i młodzieży 

 • Szkolenie „Kids Skills- Dam radę” i „Jestem z Ciebie dumny” Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • „Język emocji. Jak je rozpoznawać i wyrażać, aby budować lepsze relacje” w nurcie „Porozumienia bez przemocy” 

 • „Oswoić panterę. Jak się złościć i pozwolić złościć się innym”  

 • „Nie bój się i idź” Grupa Rozwojowa w nurcie Gestalt

 • Szkolenia w nurcie terapii systemowej: „Świat moich uczuć”, „Poczucie skuteczności”, „Tworzenie genogramu”, „Systemowe poradnictwo psychologiczne”, „Wartości i cele w moim życiu”, „ Przemijanie i śmierć”

Doświadczenie

 • Poradnie Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Gnieźnie
 • Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego
 • Oddział Detoksykacyjny z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 • Klinika LMC w Poznaniu

Prywatnie

Lubię podróże i poznawanie nowych kultur, przez wiele lat mieszkałam w Azji. Oprócz psychoterapii fascynuje mnie też psychologia pozytywna.