Wysoka wrażliwość – czym jest, a czym nie jest?

Wysoka wrażliwość to cecha osobowości, która obejmuje intensywną reaktywność na bodźce zewnętrzne, głębokie przetwarzanie sensoryczne oraz silne emocje. Osoby o wysokiej wrażliwości często doświadczają intensywnych emocji, takich jak lęk, niepokój, złość i smutek, oraz często odczuwają duży stres w odpowiedzi na bodźce, które inni ludzie mogą postrzegać jako mało znaczące.

W kontekście psychoterapii wysoka wrażliwość stanowi istotny obszar badań i praktyki klinicznej. Osoby o wysokiej wrażliwości często poszukują pomocy psychologicznej w związku z doświadczaniem intensywnych emocji, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem oraz problemami w relacjach interpersonalnych.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na omówieniu wybranych aspektów związanych z wysoką wrażliwością.

Czym jest wysoka wrażliwość?

Termin „wysoka wrażliwość” został stworzony przez amerykańską psycholog i badaczkę Elaine Aron w latach 90. XX wieku. Aron zauważyła, że niektóre osoby są bardziej wrażliwe na bodźce sensoryczne i emocjonalne niż inne, co może prowadzić do intensywnych reakcji emocjonalnych i większej podatności na stres.

Aron zaczęła badać tę cechę i opracowała kwestionariusz HSP (Highly Sensitive Person), który ma pomóc w identyfikacji osób o wysokiej wrażliwości. Jej badania wykazały, że około 15-20% populacji posiada tę cechę i że ma ona pewne podłoże biologiczne.

Termin „wysoka wrażliwość” stał się popularny w kręgach psychologicznych i samopomocy, a także w kulturze popularnej, gdzie jest często używany do opisania osób o szczególnie wrażliwej naturze i intensywnych emocjach.

Jak czują osoby wysoko wrażliwe?

Według teorii Elaine Aron, osoby o wysokiej wrażliwości doświadczają bodźców zewnętrznych w sposób intensywniejszy niż osoby o niskiej wrażliwości. Są one bardziej wyczulone na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, zapachy, światło, dotyk i smaki, oraz odczuwają je w sposób bardziej subtelny i złożony.

W związku z tym, osoby o wysokiej wrażliwości mogą być bardziej narażone na przeżywanie intensywnych emocji, takich jak lęk, złość czy smutek, a także na doświadczanie silnego zaangażowania emocjonalnego w relacje interpersonalne. Z drugiej strony, mogą one również bardziej intensywnie odczuwać pozytywne emocje, takie jak radość czy miłość, co może prowadzić do wyższego poziomu satysfakcji z życia.

Wysoka wrażliwość jest związana z procesami neurobiologicznymi, a konkretnie z większą aktywnością układu limbicznego, który odpowiada za regulację emocji i motywacji. Osoby o wysokiej wrażliwości zwykle mają również bardziej aktywny układ nerwowy autonomiczny, co może wpłynąć na reakcje na bodźce stresowe.

Podejrzewasz, że możesz być osobą wysoko wrażliwą? Umów się na wizytę.

Osoby wysoko wrażliwe w związku

Osoby wysoko wrażliwe (OWW) szybko nawiązują głębokie relacje emocjonalne z nowo poznanymi osobami. Mogą być bardzo troskliwe i empatyczne, co często przyciąga innych ludzi. Jednocześnie mogą mieć trudności z okazywaniem swoich emocji.

Osoby o wysokiej wrażliwości potrzebują zwykle większej uwagi i zrozumienia ze strony swojego partnera, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo w relacji. Mogą również potrzebować czasu na przetworzenie i regulację swoich emocji, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Wspólna praca nad komunikacją może pomóc w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących związków dla obu partnerów.

Z czym najczęściej mylimy wysoką wrażliwość?

Wysoką wrażliwość często mylona jest z nadmierną emocjonalnością, neurotycznością czy narcyzmem. Warto jednak pamiętać, że wysoka wrażliwość to cecha osobowości, która może wpłynąć na sposób, w jaki doświadcza się świata.

Dlaczego wysoka wrażliwość jest teraz modna?

Rosnące zainteresowanie tematem zdrowia psychicznego i dobrej jakości życia, a także potrzeba tolerancji wobec różnorodności, może prowadzić do większej akceptacji osób o wysokiej wrażliwości i ich specyficznych potrzeb.

W dzisiejszych czasach, gdy świat staje się coraz bardziej złożony i wymagający, osoby wysoko wrażliwe mogą odgrywać ważną rolę w społeczeństwie. Ich umiejętność zauważania subtelnych zmian i reagowania na potrzeby innych może być wartościowa w kontekście relacji interpersonalnych, pracy w grupie czy podejmowania ważnych decyzji.

Warto jednak podkreślić, że moda na wysoką wrażliwość może również prowadzić do pewnych nadinterpretacji i stereotypów dotyczących osób o tej cesze. Dlatego ważne jest, aby temat ten był omawiany w sposób rzetelny i oparty na wiedzy naukowej.

Wysoka wrażliwość a narcyzm

Osoby wysoko wrażliwe zwykle odczuwają głębokie emocje i silne poczucie empatii, a także są skłonne do samorefleksji i analizowania swoich uczuć. Osoby narcystyczne natomiast często przejawiają tendencje do skupiania się na sobie, uważają się za wyjątkowe i ponadprzeciętne, a także dążą do osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej i uznania innych.

Mimo że osoby wysoko wrażliwe i narcystyczne reagują inaczej na bodźce zewnętrzne i wykazują różne wzorce zachowania, to jednak ich cechy czasami mogą być podobne.

Chcesz porozmawiać o wysokiej wrażliwości? Zarezerwuj termin w naszym Ośrodku, jesteśmy tu dla Ciebie.

Bibliografia:

Aron, E. N., Aron, A., & Davies, K. M. (2005). Adult shyness: The interaction of temperamental sensitivity and an adverse childhood environment. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(2)

Udostępnij artykuł:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ostatnie artykuły
.