Warsztat dla psychoterapeutów - Wsparcie osób LGBTQIA+ oraz GSRD

Warsztat jest kompleksowym wprowadzeniem do wspierania osób z mniejszości genderowych, seksualnych, relacyjnych i erotycznych w pracy terapeutycznej.  W odpowiedzi na wciąż słabo obecny moduł dotyczący niecisnormatywności oraz nieheteronormatywności w szkoleniach psychoterapeutycznych różnych podejść, ma on zapoznać osoby pracujące terapeutycznie z tematyką, jaką osoby LGBTQIA/ GSRD wnoszą w swoich procesach terapeutycznych i dlaczego nie są takimi samymi osobami klienckimi jak osoby żyjące zgodnie z cis i heteronormą.

Program

Pierwszy Krok w Tęczy

 • Jak sobie ułatwić start? (podstawowe pojęcia, terminy i definicje pozwalające poruszać się w tematyce)
 • Płeć jako spektrum. Wprowadzenie do zagadnienia w aspekcie biologicznym i kulturowym oraz psychicznym. Czym jest tożsamość płciowa, tożsamość psychoseksualna?
 • Na czym polega różnorodność osób odnajdujących się w akronimie LGBTQIA?
 • Czym jest stres mniejszościowy i jak „pracuje” on w życiu osoby żyjącej poza cis i/lub heteronormą.
 •  

Problemy osób LGBTQIA+

 • Jakie trudności zgłaszają osoby LGBQIA* w terapii w zależności od wieku, statusu relacyjnego, stopnia ujawnienia oraz miejsca, w którym żyją: (Osoby nastoletnie, młode dorosłe, w wieku dojrzałym, senioralne)
 • Praca wokół coming outu w zależności od wieku i statusu relacyjnego osoby.
 • Praca z konfliktem genderowym/ tożsamościowym- jak wspierać osoby żyjące w niewspierającym otoczeniu. Pojęcie między zinternalizowanej homo/bifobii.
 • Queer menopauza i starzenie się osóbLGBQIA+
 • Jak działa niedouprzywilejowanie/ wykluczenie osób LGBTQIA*/ GSRD- jakie reperkusje ma w odniesieniu do zdrowia psychofizycznego osób tęczowych?
 • Rodziny tęczowe- ich status prawny w PL, codzienność, trudności zgłaszane w terapii.

Kompetencje i przygotowanie do pracy

Praca z osobami LGBTQIA/ GSRD wymaga przygotowania, ugruntowania oraz przede wszystkim zrozumienia specyfiki ich codzienności i życia. W chwili obecnej tylko pojedyncze szkoły psychoterapii uwzględniają moduł seksualności obejmujący temat niecispłciowości i nieheteronormatywności. Większość szkoleń pozostawia kształcenie się psychoterapeutów*tek im samym, choć coraz więcej osób klienckich niehetero i niecisnormatywnych wnosi temat swojej seksualności do gabinetów.

W bloku o kompetencjach specjalistów*tek, dedykuję odpowiedni czas na omówienie nadużyciowego zjawiska terapii konwersyjnej, będącej traumatyzującą formą „leczenia” nienormatywności. Forma ta nadal w PL i kilku krajach Europy jest dozwolona, a powoduje przede wszystkim głębokie traumatyzowanie osób, które są jej poddawane. Poruszę również temat Jak „niechcący” nie być terapeutą*tką konwersyjnym*ną we własnym gabinecie.

Wprowadzenie do pracy z osobami z grupy GSRD

Wprowadzenie do form relacyjnych z parasola niemonogamii, oraz praktyk kink, swing oraz BDSM- wprowadzenie do zagadnień związanych z różnorodnością praktyk seksualnych podejmowanych przez osoby o rozmaitych genderach i tożsamościach. 

*(gender, sexual, relationship diversities)

Praca za osobami transpłciowymi

 • Parasol transpłciowości- wprowadzenie do różnorodności związanej z tożsamościami TG (genderqueer, agender, bigender itd)
 • Specyfika i inkluzywność języka stosowanego w odniesieniu do osób transpłciowych
 • Coming out osoby transpłciowej w zależności od wieku i sytuacji relacyjnej. Pojęcie zinternalizowanej transfobii
 • Przebieg opiniowania i tranzycji w Polsce: tranzycja społeczna, korekta medyczna i prawna- na co zwrócić uwagę i jak wspierać osoby w trakcie tranzycji.
 • Jakich trudności doświadczają osoby transpłciowe w wyniku tranzycji- ryzyka zdrowotne oraz społeczne
 • Tranzycja, detranzycja, retranzycja
 • Osoba niebinarna w gabinecie i jej trudności w życiu codziennym

O prowadzącej

Nazywam się Pixie Frączek (ona_jej). Ukończyłam czteroletnie Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie. Jednym z moich najważniejszych kierunków działania jest praca terapeutyczna i rozwojowa z osobami LGBTQIA* i osobami z grupy GSRD (Gender, Sexuality, Relationship Diversities) czyli praktykującymi różnorodne życie seksualne i relacyjne. Prowadzę własną praktykę terapeutyczną wspierającą osoby nienormatywne i niedouprzywilejowane oraz osoby żyjące w niemonogamicznych relacjach uczuciowych i seksualnych. Jako terapeuta jestem związana z poznańskim Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, gdzie prowadzę grupy wsparcia oraz konsultacje indywidualne. Jako terapeuta współpracuję również z ‘Sex Work Polska” wspierając osoby pracujące seksualnie. Jestem w trakcie dwuletniego szkolenia Pink Therapy, instytucji szkolącej od wielu lat osoby pracujące terapeutycznie w obrębie różnorodności genderowych, seksualnych i relacyjnych. Pracuję jako doradca około testowy HIV/AIDS. Pracuję w zespole trenerskim Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, gdzie prowadzę warsztaty dla psychoterapeutów*tek w obszarze pracy z osobami LGBTQIA* i GSRD oraz różnorodności kulturowej. Od dwóch lat należę do Stowarzyszenia Radical Therapists Network.”

Korzyści

Warsztat pozwoli uczestnikom*czkom poznać:

 • różnorodność tożsamościową, relacyjną i seksualną osób LGBTQIA* oraz GSRD
 • trudności doświadczanych przez osoby tęczowe i nienormatywne w codziennym życiu
 • przejawy i skutki stresu mniejszościowego oraz stygmatyzacji społecznej – specyfikę trudności życiowych osób LGBTQIA*
 • proces opiniowania i tranzycji w Polsce pozwalający korygować płeć
 • sposoby wspierania osób transpłciowych na różnych etapach tranzycji oraz życia
 • zakres kompetencji zawodowych, niezbędnych do pracy z osobami nienormatywnymi

 

 • nabrać większej pewności w stosowaniu inkluzywnego, niemedykalizującego języka, uwzględniającego między innymi nazywanie tożsamości płciowych oraz zaimków jakie stosują osoby nie cisnormatywne
 

oraz pozwoli uczestnikom*czkom oswoić:

 • inkluzywny język szanujący doświadczenie życia osób nieheteronormatywnych oraz niecispłciowych oraz terminologię stosowaną w obszarze pracy z nimi
 • niepokój przed interwencjami podejmowanymi podczas pracy z osobami LGBTQIA*/ GSRD wynikający z chęci nie bycia dyskryminującym terapeutą*tką

Gdzie, kiedy i za ile?

Kiedy?

 • warsztat odbędzie się w lutym 2023
 • Czas trwania warsztatu: 16 godzin (Piątek: 16.00-20.00; Sobota: 10.00-18.00; Niedziela: 10.00-14.00)

Gdzie?

Za ile?

 • 750 zł
 • Grupa od 10 do 16 osób

 

Osoby uczestniczące otrzymują bibliografię i filmografię dotyczącą poruszanych zagadnień oraz wskazówki do dalszych możliwości zgłębiania wiedzy w obszarze LGBTQIA*/GSRD.

Zapisz się na listę zainteresowanych!

.