Program Stażowy "Psychoterapeuci na Start"

Pierwszy w Polsce prgram stażowy dla początkujących psychoterapeutów


 Uczciwe wynagrodzenie za każdą sesję


Sesje online – pracujesz z dowolnego miejsca


Mentoring i wsparcie doświadczonych psychoterapeutów

Program Stażowy Ośrodka Psychoterapii LivArt

W naszej pracy “raczej” nie ma przypadków, staramy się, aby wszystko, co robimy miało głęboki sens, głębie i równowagę.

Służymy swoją wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy po to, aby poprawiać jakość życia.

Zawód psychoterapeuty czasem, albo w większości czasu wymaga poruszania się po różnych rzeczywistościach i wymiarach, podążamy za klientami za jego rzeczywistością, znaczeniami, wartościami i symboliką.

Wymaga on wiedzy, jak nie zaszkodzić klientowi.

Ukończyłaś_eś studia z psychologii, rozpoczęłaś_ołeś szkołę psychoterapii i chciał(a)byś zacząć pierwsze kroki na ścieżce kariery?

„Psychoterapeuci na start” to pierwszy w Polsce program dla osób, które dopiero zaczynają swoją drogę jako psychoterapeuci.

Kto kwalifikuje się do programu?

 • ukończyły studia psychologiczne lub pedagogiczne i obroniły pracę magisterską oraz
 • rozpoczęły szkołę psychoterapii uznawaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne albo inną uznaną szkołę poza Polską
 • chcą rozpocząć pracę psychoterapeutyczną z klientami lub zdobyć więcej godzin praktycznej pracy
  mają odpowiednią wiedzę wyniesioną ze studiów (np. na temat prowadzenia rozmów psychologicznych) i odpowiednie predyspozycje, jak umiejętność aktywnego słuchania, umiejętność zadawania otwartych pytań, itp.
 • są w terapii własnej lub zobowiążą się do jej podjęcia
  poddają lub są gotowe poddać swoją pracę systematycznej superwizji
 • mają pozwolenie superwizora szkolnego, aby prowadzić indywidualne procesy
 • posiadają aktualne zawodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 293 poz. 1728 i 1729) lub zobowiążą się wykupić takie OC
 • są dostępne minimum 6 godzin tygodniowo
program stażowy dla psychoterapeutów

Jak wygląda program stażowy LivArt?


Podczas 18 miesięcy (1,5 roku) trwania programu „Psychoterapeuci na start” będziesz mieć możliwość  z klientami, którzy korzystają z tzw. P i mają pełną świadomość, że pracują z terapeutami w trakcie szkolenia.

 

W trakcie stażu masz możliwość spotykania się z różnymi klientami i doświadczania różnych ich trudności – dla początkującego terapeuty to bezcenne

Stawiasz na swój własny rozwój oraz chęć uczestniczenia w czymś istotnym dla społeczeństwa?

W ramach programu otrzymasz:

wynagrodzenie za przepracowane godziny

superwizje wewnętrzne prowadzone przez Gestaltystę – dobrowolne, raz w miesiąc

interwizje koleżeńskie – według potrzeb

możliwość uczestnictwa w dodarkowych szkoleniach prowadzonych w Ośrodku Psychoterapii Livart

informację zwrotną na temat przebiegu procesu i skuteczności terapeuty od klientów

szkolenie wstępne przed rozpoczęciem stażu (kontrakt psychoterapeutyczny, kontrakt na życie, pierwsze sesje)

przynależność do zespoły psychoterapeutów

pomoc w budowaniu swojej marki osobistej w Internecie

pomoc w założeniu własnej działalności

materiały do samorozwoju – książki, czasopisma branżowe, artykuły naukowe, narzędzia diagnostyczne, pytania przydatne do wywiadu, etc

wspierającą społeczność zawodową

Rekrutacja

To 5 kroków, które dzielą Cię od rozpoczęcia stażu:

 1. Wyślij swoje CV na adres praca@livart.pl 
 2. Jeśli pozytywnie przejdziesz przez pierwszą weryfikację, prześlemy do Ciebie dalsze instrukcje
 3. Następnie zaprosimy Cię na 30-45 minutową rozmowę online.
 4. Osoby, które przejdą przez 3 pierwsze etapy, spotkają się z nami osobiście.
 5. Po rozmowie przychodzi czas na ewentualne podpisanie umowy

Kto prowadzi staż?

Ośrodek Psychoterapii LivArt

Jest to interdyscyplinarny zespół doświadczonych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, pracujących w różnych nurtach terapeutycznych.

Prowadzimy terapię w nurcie Gestalt, terapię systemową, poznawczo-behawioralną i psychodynamiczną.

Razem tworzymy przestrzeń, w której troska o zdrowie psychiczne i wellbeing przestaje być tematem tabu. 

Karina Szczęsna

Autorka pierwszego w Polsce programu terapii niskopłatnej, łączącego początkujących terapeutów z klientami, którzy z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na regularne sesje psychoterapii.

Certyfikowana terapeutka Gestalt z 15-letnim doświadczeniem w pracy indywidualnej oraz terapii par. Prowadzi warsztaty, treningi i prelekcje, skupiając się szczególnie na holistycznym i kompleksowym wsparciu terapeutów – także tych w trakcie szkolenia.