Osobowość zależna charakterystyka, przyczyny, objawy. 5 sugestii jak sobie radzić

Czym jest osobowość zależna?


Zależność jest nieodłącznym elementem życia człowieka. Każdy z nas potrzebuje akceptacji,  wsparcia, potwierdzenia wartości ze strony innych osób. Dzięki nim wzrastamy i się rozwijamy.  


Niemowlęta są bezradne i całkowicie zależne od swoich opiekunów. Małe dzieci nabywają już pewnej  samodzielności, ale nie są w stanie zadbać o siebie. Oczekuje się, że dzieci w wieku szkolnym i  młodzież będą rozwijać coraz większą autonomię, a dorośli powinni być samodzielni.Osoby w  podeszłym wieku mogą wymagać różnej opieki, w zależności od stanu zdrowia, a pod koniec życia,  niektórzy ponownie będą całkowicie zależni od opiekunów. Gdy jednak dorosły nie potrafi  samodzielnie funkcjonować w codziennej rzeczywistości może oznaczać to, że boryka się z zależnym  zaburzeniem osobowości. Osobowość i zaburzenie osobowości


Osobowość można określić jako względnie stabilne psychiczne i behawioralne właściwości jednostki. Są to utrwalone wzorce postępowania, zachowania, relacji z innymi ludźmi i funkcjonowania w  społeczeństwie. Dotyczą przeżywania siebie i innych oraz stosunku do samego siebie i świata.  


Osobowość zależna występuje wtedy, gdy wzorce te utrudniają danej osobie prawidłowe  funkcjonowanie społeczne, rodzinne i zawodowe oraz hamują jej rozwój w tych obszarach. Są też  często związane z subiektywnie odczuwanym cierpieniem. Zjawisko to dotyczy stałych wzorców  osobowościowych a nie ograniczonego w czasie epizodu czy pojedynczego zachowania. W przypadku  zaburzeń osobowości o osobie można powiedzieć, że „taka była i taka jest”, „taka jest jej natura”.  


To, co warto podkreślić, to fakt, że mimo trudności w zmianie sztywnych wzorców, podstawową i  skuteczną metodą leczenia tego zaburzenia jest psychoterapia. Dzięku niej można poznać i  zrozumieć źródła problemów, sposoby utrzymywania relacji z bliskimi oraz nauczyć się wchodzenia  w relacje w sposób, który prowadzi do indywidualizacji a nie podporządkowania. 
Osobowość zależna – charakterystyka


Osobowość zależna to zaburzenie, którego podstawowym objawem jest nadmierna potrzeba  podlegania opiece. Prowadzi ona do zachowań uległych, niezdrowego przywiązania oraz stale  towarzyszącej obawy przed rozłąką. 


Główną osią relacji z innymi ludźmi jest wysoka zależność od innych. Osoby z zależnym zaburzeniem osobowości charakteryzuje zachowanie bierne, wyczekujące, konformistyczne. Są pozbawione  inicjatywy, nieasertywne, bezradne w trudnych sytuacjach. Oczekują one zainteresowania,  dostępności, komentarza, porad, a bardzo często podejmowania decyzji za nich w swojej sprawie. 

Przed zrobieniem jakiegokolwiek kroku czy zdecydowaniem się na coś, najpierw muszą upewnić się,  czy robią dobrze, a jeśli nie ma osoby, na której mogą polegać, odczuwają silny lęk, niepewność i  zagubienie. Niejednokrotnie rezygnują z własnych potrzeb, oczekiwań i marzeń, kiedy kolidują one z interesami osób, z którymi wchodzą w relacje. 


Często unikają wyrażania własnego zdania czy wdawania się we wszelkiego rodzaju spory z obawy  przed utratą wsparcia.  


Życie osób z osobowością typu zależnego koncentruje się wokół życia innych. Osoby te nie znoszą być same – mają potrzebę nieustannego kontaktowania się z innymi, co ma kojący wpływ na ich  samopoczucie, uśmierza negatywne uczucia, poczucie niepewności i zagubienia.  Osoby te dramatycznie przeżywają rozstania, a utrata związku może być przeżywana na równi z  utratą własnego „ja”.

Perspektywie samotności zwykle towarzyszy wszechogarniający lęk, a pod nim leży głęboko zakorzenione przekonanie o braku poczucia własnej skuteczności.  Aby nie utracić relacji osoby zależne gotowe są spełniać życzenia i oczekiwania innych.  Jednocześnie tłumiąc swój gniew i niezadowolenie trwają w związku mimo jawnego dyskomfortu  psychicznego. 


Często osoby te mogą stymulować objawy chorobowe, by wzbudzić litość i w ten sposób nakłaniać do pozostania przy nich.  Czy osobowość zależna to opiekuńczość i troska?


Osoby o osobowości zależnej są zazwyczaj opiekuńcze i troskliwe. Pod warstwą ciepła kryje się  jednak poszukiwanie akceptacji i aprobaty. Kiedy relacja staje się zagrożona stają się jeszcze  bardziej ulegle i lojalne mając poczucie, że tylko takie zachowanie zapewni im stałą troskę.  Troskliwość łatwo zamienia się wówczas w ograniczenie swobody drugiej osoby, a stała gotowość do  wspierania przeradza się w służalczość. W skrajnych przypadkach osoby zależne godzą się na  poniżające traktowanie, przemoc fizyczną i manipulację ze strony otoczenia. 


Osobowość zależna – charakterystyka
Osobowość zależna – charakterystyka


Przyczyny dlaczego osobowość zależna jest Twoim udziałem?


Rozwój osobowości zależnej, podobnie jak innych zaburzeń osobowości wynika zarówno z czynników natury biologicznej, jak i z procesów rozwojowych danej osoby uwarunkowanych środowiskiem, w  którym się wychowała oraz relacjami z bliskimi osobami. 


Większość koncepcji na temat rozwoju osobowości zależnej wskazuje na fakt, że otoczenie  systematycznie utrwalało zależność w dziecku we wszystkich okresach jego rozwoju. Nadmierna  troskliwość i nadopiekuńczość rodziców, zaspokajanie wszelkich potrzeb dziecka i aktywne  zniechęcanie go do samodzielności to zachowania, które mogą skutecznie stłumić naturalną  ciekawość dziecka i dążenie do odkrywania własnych możliwości. ICD – 10 jak diagnozujemy – osobowość zależna


W Polsce psychiatrzy, aby rozpoznać zaburzenie osobowości posługują się Międzynarodową  Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10). 


Według ICD-10 aby rozpoznać zaburzenie osobowości o typie zależnym potrzebne jest (poza  spełnieniem ogólnych kryteriów zaburzeń osobowości) spełnienie przynajmniej trzech cech charakterystycznych dla tego zaburzenia spośród następujących sześciu: 


 • zachęcanie innych lub pozwalanie im na przejęcie odpowiedzialności za swoje ważne decyzje  życiowe
 • podporządkowanie własnych potrzeb potrzebom innych, od których jest się zależnym lub  nadmierne uleganie ich życzeniom
 • niechęć do stawiania nawet racjonalnych wymagań osobom, od których jest się zależnym; • poczucie niewygody i bezradności w sytuacji osamotnienia z powodu nadmiernej obawy  przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie
 • nadmierna obawa przed opuszczeniem przez osobę pozostającą w bliskim związku i  osamotnieniem, wobec konieczności zajęcia się swoimi sprawami
 • ograniczona zdolność podejmowania codziennych decyzji bez zbędnego radzenia się innych  osób i upewniania przez nie

Cechy towarzyszące to postrzeganie siebie jako bezradnego, niekompetentnego i bezsilnego  (Pużyński, Wciórka 2000).Cechy osobowości a zaburzenie osobowości – czym się to różni główne różnice


Odnosząc się do powyższych kryteriów diagnostycznych można się zastanawiać kiedy cechy  osobowości stają się zaburzeniem osobowości. Gdzie przebiega cienka granica pomiędzy normą a  patologią?


Cechy osobowości Zaburzenie osobowości
Osoba lubi otaczać się ludźmi, i dużo od nich uzależnia,  jednak zachowuje autonomiczność działania i myślenia;Osoba wykazuje skłonność do stapiania własnej tożsamości z  tożsamością innych; nie toleruje bycia samą
Podczas podejmowania decyzji pyta innych o zdanie,  rozpatruje za i przeciw, ale ostatecznie samodzielnie Podjęcie najmniejszej decyzji jest bardzo trudne, osoba szuka  rad wśród innych lub wręcz polega na decyzji innych
podejmuje decyzję na podstawie własnej analizypozwala na to, aby inni przejęli odpowiedzialność za jej życie
Osoba potraf autonomicznie funkcjonować, choć woli  pracować w pobliżu innychOsobie brakuje pewności siebie, aby coś przedsięwziąć lub  wypełniać własne obowiązki; do zainicjowania aktywności  potrzebni są jej inni
Potrafi czasem docenić samotnośćPanicznie boi się tego, że nie poradzi sobie w sytuacji, gdy  zostanie sama
Jest troskliwa, bywa skłonna do poświęceń dla innych, ma na uwadze dobro innychPragnie opieki do tego stopnia, że gotowa jest podjąć się  nieprzyjemnych dla siebie zadań, aby mieć pewność, że bliscy są przy niej
Woli żyć w zgodzie z innymi, ale potraf też wyrazić swoje  zdanie i oczekiwania wobec innych, jak również potraf  wytrwać przy swoim stanowiskuNie jest w stanie wyrazić swoich pragnień, oczekiwań czy  sprzeciwić się bliskiej osobie z lęku przed utratą jej wsparcia
Rozpad związku budzi tęsknotę za utraconą bliskością, nie  przeraża jej myśl o samotnościRozpad związku budzi niewyobrażalny lęk i skłania osobę do  desperackiego poszukiwania nowego partnera


Osobowość zależna – typowe problemy


Zależnemu zaburzeniu osobowości często towarzyszy lęk pod różnymi postaciami: zaburzenia  lękowe, napady paniki oraz fobia i agorafobia. Z kolei uogólnione zaburzenie lękowe (GAD)  charakteryzuje się u tych osób obawami, że: zostaną porzucone, nie dadzą sobie rady a nawet nie  przeżyją. Napady lęku choć trudne i nieprzyjemne w przeżyciu mogą przynosić korzyści wtórne –  udowadniają, że osoba faktycznie nie może brać na siebie odpowiedzialności czy dodatkowych  obowiązków, a jednocześnie jest to moment, w którym uzyskuje ona dodatkową opiekę, współczucie i wsparcie, o które tak często zabiega. 


Bardzo często współwystępuje depresja, niektórzy badacze wręcz uważają, że jedno jest niemożliwe  bez drugiego. Poczucie beznadziejności („nie mam czego oczekiwać od życia”) i bezradności (nie  mogę w swoim życiu niczego zmienić”) to kluczowe aspekty depresji tak bliskie zależnemu  zaburzeniu osobowości.  Osobowość zależna i choroby współistniejące


Zależność w przypadku depresji utrudnia powrót do zdrowia. Wychodzące z depresji osoby silnie  zależne załamują się szybciej niż te o mniejszej zależności (przy tym samym nasileniu problemów  życiowych). Do silnych reakcji depresyjnych może doprowadzić utrata partnera – wraz z nim osoby  zależne tracą dosłownie wszystko, w tym część samego siebie. Ponieważ osoby zależne nie potrafią radzić sobie z trudnościami przez przejęcie kontroli nad własnym życiem i bezpośrednią zmianę okoliczności, muszą radzić sobie w sposób pośredni do czego  często służą objawy somatyczne.

To one uwalniają od odpowiedzialności i jeszcze silniej wiążą osobę  z opiekunem, zapewniając stałą opiekę i obecność otoczenia. Nasilają się szczególnie, gdy związek z  opiekunem jest w jakiś sposób zagrożony. Przez niemal cały czas związek pomiędzy zależnością a  zaburzeniami somatycznymi pozostaje nieuświadomiony.


Typowe problemy, towarzyszące zależnemu zaburzeniu osobowości
Typowe problemy, towarzyszące zależnemu zaburzeniu osobowości


Co robić w przypadku osobowość zależna jest Twoją osobowością? Jak sobie pomóc? Jak się wspierać, jakie podjąć pierwsze kroki


 1. Zacznij od małych kroków – raz dziennie spróbuj podjąć jedną, nawet najmniejszą decyzję  całkowicie samodzielnie. Nie ważne czy to będzie wybór koloru paznokci czy tego, co zjesz na śniadanie, próbuj i obserwuj co się dzieje.  
 2. Zrób coś dla siebie, coś co sprawia ci przyjemność, tak po prostu, bez powodu, bez konsultacji  z innymi. Obserwuj siebie w tym działaniu – poczuj jak to jest być aktywnym i skutecznym. • Wypisz na kartce 5 rzeczy, które lubisz, a których nie znosi twój partner. No dobra, zacznij  od 2 🙂 Podobną listę zrób z tym, co cię denerwuje. 
 3. Poobserwuj siebie z perspektywy potrzeby poszukiwania potwierdzenia siebie u innych  (czyli potwierdzania, pytania innych o to, co chcesz, co myślisz, co czujesz, co robisz, co  chcesz obejrzeć w TV, czym się zajmiesz po kolacji i czy włączysz dzisiaj pralką itp.). Zapisz  to na kartce i zastanów się, nad tym, co ty o sobie wiesz.  
 4. W trakcie kolejnej wymiany zdań/kłótni z bliską ci osobą postaraj się poprowadzić rozmowę  tak, aby zostać przy swoich argumentach (na początek choćby jednym). Obserwuj siebie  jako osobę sprawczą, potrafiącą bronić swojego zdania. 
 5. Zrób test psychologiczny osobowości zależnej, żeby sprawdzić objawy.


Literatura: 


 • Augustynek A. Psychopatologia człowieka dorosłego, Warszawa, Wyd Difn SA Kępiński A. (1978) Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii, Kraków, Wydawnictwo  Literackie 
 • Millon, T., Davis, R., Millon, C., Escovar, L., Meagher, S. (2005). Zaburzenia osobowości we  współczesnym świecie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo  Psychologiczne. 
 • Pużyński, S., Wciórka, J. (red.) (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania  w ICD-10. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” i Instytut Psychiatrii i  Neurologii.

Potrzebujesz pomocy? Umów się na wizytę.Autorka artykułu


Ewelina Mechelewska – Psycholog i psychoterapeutka Gestalt. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami poszukującymi sposobów rozwiązań swoich problemów. Praktykę zawodową wiąże przede wszystkim z towarzyszeniem osobom w procesie rozwoju oraz odkrywania zasobów – silnych stron i obszarów, które mogą być przeszkodą w korzystaniu i czerpaniu z życia w pełni.

Udostępnij artykuł:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Ostatnie artykuły
.